Jak utworzyć kopie zapasową rejestru

Instrukcja jak krok po kroku wykonać kopie rejestru systemu windows.

Wykonanie takiej kopi jest zalecane przed każdą modyfikacją wpisów rejestru. Jeśli nie osiągniemy zamierzonego skutku łatwo przywrócić poprzednią wersje bez konieczności wyszukiwania ostatnich zmian.

KROK 1 By wykonać kopie zapasową wystarczy w menu start wpisać regedit i potwierdzić enterem, oraz potwiedzić zezwolenie na wprowadzanie zmian w systemie.

KROK 2 Gdy otworzy nam się okienko edytora rejestru wystarczy kliknąć w lewym górnym rogu Plik-->Eksportuj...

wybrać miejsce zapisu i zaznaczyć zakres eksportu na wszystko.

KROK 3 klikamy zapisz i czekamy aż pojawi się plik backupu.

Teraz możemy przystąpić do potrzebnych edycji !

WAŻNE! Podczas edytowania rejestru zachowaj szczególną ostrożność gdyż każda zmiana może mieć trudne do naprawy skutki. (włącznie z odzyskiwaniem systemu z nośnika instalacyjnego).